Cees v.d. Hulst gehuldigd.

02-03-2018 09:49

Tijdens de laatste ledenvergadering is oud-lid Cees v.d. Hulst alsnog in het zonnetje gezet. Hij is 25 jaar lid geweest van ons koor en kreeg daarvoor uit handen van de penningmeester, Kees Knijn, een mooie oorkonde van de Bond van Zangkoren. Tevens werd hem, in plaats van bloemen, een prachtig geborduurde handdoek met Evergreen logo overhandigd. Bedankt Cees, voor al jouw toewijding in de afgelopen jaren!